Lidmaatschap

Op het moment dat uw kind leerling wordt van het Alfrink College, wordt u als ouder of verzorger automatisch lid van de oudervereniging en kunt u deelnemen aan onze activiteiten en/of lid worden van het bestuur.

Bijdrage oudervereniging

De leden betalen jaarlijks via de schoolfactuur een bijdrage aan de oudervereniging. De bijdrage voor de oudervereniging bedraagt: € 17,- voor het eerste kind; € 10,- voor elk tweede kind of meer.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Eenmaal per jaar organiseert de oudervereniging een algemene ledenvergadering (ALV). De leden worden hiervan op de hoogte gebracht.