Privacyverklaring Oudervereniging Alfrink College

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oudervereniging Alfrink College verwerkt persoonsgegevens over wanneer u deze zelf aan ons verstrekt door u aan te melden voor een thema-avond. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw naaam
  • Naam kind
  • Klas kind
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Oudervereniging Alfrink College verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Uw berichten te sturen inzake het evenement (zoals een thema-avond) waar u zich voor heeft in te schrijven
  • Statistieken m.b.t. thema-avonden
  • Om in contact met u te komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Oudervereniging Alfrink College zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aan het eind van ieder schooljaar worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Delen met anderen

Oudervereniging Alfrink College verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oudervereniging Alfrink College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar oudervereniging@alfrink.nl. Oudervereniging Alfrink College zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Oudervereniging Alfrink College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met oudervereniging@alfrink.nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Zie onze cookie verklaring.